Felvételi eljárás

A felvételi eljárást tiszti, zászlósi, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti és munkavállalói jogviszony létesítése előtt tájékoztató beszélgetés és esetlegesen további szakmai beszélgetés előzi meg.
A felvételi eljárás az interjúk utáni közös szándéknyilvánítást követően indulhat meg.

Szakaszai:

  • pszichológiai alkalmassági vizsgálat
  • poligráfos ellenőrzés és adminisztráció
  • grafológiai vizsgálat (csak tisztek esetében)
  • egészségügyi alkalmassági vizsgálat (anyagi vonzata a pályázót terheli)
  • nemzetbiztonsági ellenőrzés
  • Felvételi Bizottság előtti meghallgatás (tisztek esetében)
  • kinevezés, titoktartási nyilatkozat tétele, eskütétel

A kinevezési dokumentumban a Hivatal próbaidőt határoz meg, mely munkavállalók esetében három, tiszthelyettesek és tisztek esetében maximum 12 hónap lehet.