Felvételi követelmények

Ha az Információs Hivatalhoz szeretnél tartozni, az alábbi követelményeknek kell megfelelned:

  • magyar állampolgárság
  • 18−55 év közötti életkor
  • cselekvőképesség
  • állandó belföldi lakhely
  • a szolgálati beosztás besorolási kategória szerinti meghatározott iskolai végzettség vagy szakképzettség
  • egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság
  • rendezett magánélet
  • egyes alkotmányos jogok törvény szerinti korlátozásának elfogadása
  • nemzetbiztonsági ellenőrzéshez való hozzájárulás
  • titoktartási kötelezettség vállalása

Tiszti beosztás betöltéséhez további követelmény állami vagy államilag elismert mester- vagy alapdiploma, valamint legalább egy felsőfokú nyelvvizsga, technikai-informatikus tisztek esetén középfokú nyelvvizsga.

Tiszthelyettesi és zászlósi beosztás betöltéséhez követelmény a középiskolai végzettség, emellett bizonyos munkaköröknél a szakirányú végzettség.

A tiszti, tiszthelyettesi, illetve zászlósi állományba történő felvétel követelményrendszerét és részletes eljárási rendjét a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény, valamint a végrehajtási részletkérdéseit szabályozó alacsonyabb szintű jogszabályok határozzák meg.